Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

yeahlow
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viajemkartofle jemkartofle
3503 a385 450

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaprzemeksic przemeksic
yeahlow
6578 e4b7 450
Reposted fromPoranny Poranny viaprzemeksic przemeksic

August 22 2017

yeahlow
Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane. Trzeba im też dać czas na chodzenie
— Friedrich Fröbel
Reposted fromequilil equilil
yeahlow
  I to jest w tym wszystkim najgorsze, że nie umiem ci tego powiedzieć.
— Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaprzemeksic przemeksic
yeahlow
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viajemkartofle jemkartofle
yeahlow
6248 3656 450
Reposted fromsoSad soSad viajemkartofle jemkartofle
yeahlow
8140 7d7f 450
Reposted from0 0 vialexxie lexxie
yeahlow
9144 0db6 450
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia vialexxie lexxie
yeahlow
2322 481c 450
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vialexxie lexxie
yeahlow
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
yeahlow


A Vegan Horror Story
yeahlow
3073 a7c3 450
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin
yeahlow
9950 3c05 450
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
yeahlow
1725 4143 450
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
yeahlow
3108 1222 450
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
yeahlow
3102 221b 450
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
yeahlow
4875 066c 450
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
yeahlow
4847 7595 450
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
yeahlow
4825 4f4c 450
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl