Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

yeahlow
9271 c20d 450
Reposted fromdobby dobby viairmelin irmelin
yeahlow
0982 8d96 450
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
yeahlow
3517 9596 450
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viairmelin irmelin
yeahlow
Reposted fromshitsuri shitsuri viairmelin irmelin
yeahlow
1006 5784 450
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaconvoitise convoitise
yeahlow
Wyciszysz się do tego stopnia, że twojemu sercu przestanie zależeć na biciu, a płucom na oddychaniu.
— Beth Revis - W otchłani
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaconvoitise convoitise
yeahlow
4788 c98e 450
Reposted frommoai moai viaaliss aliss

December 04 2017

yeahlow
8069 18a4
Reposted fromkjuik kjuik viacitiesofnight citiesofnight
0040 ed84

hornynaughty:

🏷😈🕸

👠♦️🇧🇷🌶

Reposted fromamatore amatore viacitiesofnight citiesofnight
yeahlow
3630 4913 450
Reposted fromkrzysk krzysk viacitiesofnight citiesofnight
yeahlow
Większość moich związków rozpadała się między innymi właśnie dlatego. Nie wierzyłam, że mogę faceta zmienić. Albo akceptowałam jego wady, albo "żegnaj, misiu". Nie rozumiem kobiet, które uwielbiają wychowywać i zmieniać. Szczerze mówiąc, najczęściej w ogóle nie rozumiem kobiet, ale to już zupełnie inna kwestia.
— Maria Czubaszek
yeahlow
8921 29d8 450
Reposted fromaletodelio aletodelio viacitiesofnight citiesofnight
yeahlow
yeahlow
3440 b62f 450
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawszystkodupa wszystkodupa
yeahlow
1641 3124 450
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
yeahlow
yeahlow
4079 cf47 450
Reposted fromwwannie wwannie viacherrycokee cherrycokee

November 09 2017

yeahlow
2754 9887 450
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
yeahlow
6257 7c9d 450
Reposted fromniewychowana niewychowana viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl