Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2017

yeahlow
2754 9887 450
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
yeahlow
6257 7c9d 450
Reposted fromniewychowana niewychowana viairmelin irmelin
yeahlow
3135 58ae 450
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamems mems
yeahlow
Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów.
— S. Celińska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaexploode exploode
yeahlow
5821 db21 450
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viairmelin irmelin
yeahlow
2932 df75 450
Reposted frommissmaya missmaya viairmelin irmelin
yeahlow
6890 bda1 450
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
yeahlow
2840 d440 450
Reposted fromunr-eal unr-eal viairmelin irmelin
yeahlow
7207 f0f3 450
Reposted frompotatolovero potatolovero viairmelin irmelin
yeahlow
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viairmelin irmelin
8267 b953 450
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin

November 07 2017

yeahlow

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
yeahlow
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
yeahlow
jest we mnie swego rodzaju gorycz i rozczarowanie
każdym
wszystkim.

to na co czekałam nawet jeśli nadejdzie będzie pozbawione euforii.

w dwóch słowach przenoszenie ciąży.

November 02 2017

6335 2f3a 450
Reposted fromthetemple thetemple viacherrycokee cherrycokee
yeahlow
3423 3587 450
Reposted fromdailylife dailylife viawszystkodupa wszystkodupa
yeahlow
yeahlow
Jeśli właśnie próbujesz zjeść homara, którego nie lubisz, bo wolisz kluski śląskie i ciepły sweter zamiast sukni z gorsetem, to wstań od stołu.  Tu wszystko zależy od Ciebie. 
yeahlow
9833 f9c5 450
Reposted fromKejstyna Kejstyna vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl