Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

yeahlow
1158 c88e 450
Reposted fromnyaako nyaako viasassygoat sassygoat
yeahlow
1739 63c1 450
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
8935 7f6a 450
Reposted fromreckon reckon viafreska freska
1630 a1d0 450
Reposted fromamatore amatore vialexxie lexxie

August 03 2017

yeahlow
1044 264e 450
Reposted fromtfu tfu viacherrycokee cherrycokee
0041 ac3b 450

papapu-u:

Cheers!(Meow)

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacherrycokee cherrycokee
yeahlow
yeahlow
7830 9733 450
Reposted fromkatsiu katsiu viacherrycokee cherrycokee
yeahlow
8863 311d 450
yeahlow
2664 728e 450
Reposted fromquestion question vialexxie lexxie
yeahlow
Reposted fromworst-case worst-case viacherrycokee cherrycokee
yeahlow
3770 4864 450
Reposted fromtfu tfu viaaskman askman
yeahlow
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaskman askman
yeahlow
5553 ae68 450
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
yeahlow
2047 158d 450
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viairmelin irmelin
yeahlow
9675 5b79 450
Reposted fromprecelka precelka viaexploode exploode
yeahlow
“ Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś. ”
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viayoubastard youbastard
yeahlow
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viaexploode exploode
yeahlow
1831 49c3 450
Reposted fromcaraseen caraseen viaboli boli

July 21 2017

yeahlow
4412 e230 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl