Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

yeahlow
3331 6c21 450
Reposted frompiehus piehus viapoppyseed poppyseed
yeahlow
Reposted fromFlau Flau viapoppyseed poppyseed
Sponsored post
feedback2020-admin
yeahlow
9195 6f98 450
yeahlow
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
Reposted fromdreamadream dreamadream viapoppyseed poppyseed
yeahlow
3110 23c1 450
Reposted fromimradioactive imradioactive viapoppyseed poppyseed
yeahlow
yeahlow
0075 8b03 450
Reposted fromkarahippie karahippie viasrcemoje srcemoje

January 14 2018

yeahlow
9271 c20d 450
Reposted fromdobby dobby viairmelin irmelin
yeahlow
0982 8d96 450
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
yeahlow
3517 9596 450
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viairmelin irmelin
yeahlow
Reposted fromshitsuri shitsuri viairmelin irmelin
yeahlow
1006 5784 450
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaconvoitise convoitise
yeahlow
Wyciszysz się do tego stopnia, że twojemu sercu przestanie zależeć na biciu, a płucom na oddychaniu.
— Beth Revis - W otchłani
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaconvoitise convoitise
yeahlow
4788 c98e 450
Reposted frommoai moai viaaliss aliss

December 04 2017

yeahlow
8069 18a4
Reposted fromkjuik kjuik viacitiesofnight citiesofnight
0040 ed84

hornynaughty:

🏷😈🕸

👠♦️🇧🇷🌶

Reposted fromamatore amatore viacitiesofnight citiesofnight
yeahlow
3630 4913 450
Reposted fromkrzysk krzysk viacitiesofnight citiesofnight
yeahlow
Większość moich związków rozpadała się między innymi właśnie dlatego. Nie wierzyłam, że mogę faceta zmienić. Albo akceptowałam jego wady, albo "żegnaj, misiu". Nie rozumiem kobiet, które uwielbiają wychowywać i zmieniać. Szczerze mówiąc, najczęściej w ogóle nie rozumiem kobiet, ale to już zupełnie inna kwestia.
— Maria Czubaszek
yeahlow
8921 29d8 450
Reposted fromaletodelio aletodelio viacitiesofnight citiesofnight
yeahlow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...